Strategický plán města Nový Knín
Město Nový Knín
Kde se vzal, tu se vzal - ejhle strategický plán! (Návrh)

SWOT analýza:
silné stránky (Strengths), slabé stránky (Weaknesses), příležitosti (Opportunities), hrozby (Threats)
Dokumenty
Komentář občana Záleského Strategie_Záleský.pdf
Návrh Strategického plánu Str. plán - Nový Knín.pdf