Návrh nového jednacího řádu Zastupitelstva NK
Město Nový Knín
Iniciativa vyvolaná procesními nedostatky minulých zasedání...