Sestavení obchodního týmu
PA Sales Team
Sestavení obchodního týmu společnosti Partex Ariane k dosažení lepší úrovně označování instalací ve střední Evropě.